Aktuální informace

Vážení rodiče, milí zaměstnanci, dovolte, abychom Vás informovali o opatřeních, které jsme přijali v našich dětských skupinách:

Barevné kostičky, Kouzelný klobouček, Bystrosvět, Barevné knoflíčky

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS SoV-2 v České republice, a to v návaznosti na doporučení KHS v Hradci Králové.

  1. Zvýšený hygienický režim
  2. Nošení roušek – děti budou nosit roušky nebo jiné krytí úst a nosu (látkové tunely, šátky, roušky atd.) mimo prostory školky.
  3. Zajištění častého a průběžného větrání prostor – v co největší míře budeme využívat terasu a zahradu tak, aby děti byly co nejvíce na „čerstvém“ vzduchu. Děti se budou pohybovat v co největší míře pouze v prostorách školky – tj. vnitřní prostory školky, terasa, zahrada. Tímto opatřením bude omezen jejich styk s cizími lidmi např. při vycházkách mimo prostory školky.
  4. Mytí rukou za použití dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem.
  5. Zvýšený úklid a desinfekce prostor dezinfekčním prostředkem s plně virucidním účinkem.
  6. Vyhnout se blízkému kontaktu s osobami, které vykazují známky infekčního onemocnění – a to i mírný kašel, rýma, kýchání (a to i u osob žijící s dítětem v jedné domácnosti) – takové dítě musí zůstat doma.
  7. Rodiče podepíší čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte. Čestné prohlášení bude umístěno na okně u vstupu do školky.
  8. Děti budou po dobu mimořádných opatření rodiče předávat a přebírat u vstupních dveří školky, ev. na zahradě (tj. budou mít vstup do vnitřních prostor školky zakázán). Dětem může být při vstupu do školky měřena teplota.  Prosíme rodiče, aby dodržovali odstupy – vždy jeden rodič předává nebo přebírá dítě u dveří nebo na zahradě (rozestupy min. 2 metry).
  9. Tato opatření budou průběžně aktualizována v souvislosti s nařízeními MZ, doporučeními MŠMT a KHS.

Milí rodiče, zaměstnanci, tato opatření jsme přijali nejen po konzultacích s KHS v Hradci Králové, ale nechali jsme se inspirovat i zkušenostmi školek a DS, které svůj provoz nepřerušily a byly vyčleněny pro děti IZS. Věříme, že společnými silami se nám podaří, aby děti přijatá opatření v naší školce nevnímaly a cítily se u nás dobře.

Děkujeme všem za pochopení.