Profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Prostřednictvím spolku Hranice přátelství z. s. realizujeme profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v rámci autorizované zkoušky 69–017-M uznané MPSV jako správním orgánem věcně příslušným podle ustanovení paragrafu 9 odst. 1 a par 22 písm. b) zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zkouška je určena pro všechny, kteří si přejí získat oprávnění pro práci na pozici chůva v dětské skupině, rodinném centru či v mateřské škole. Případně by rádi získali vázanou živnost Péče o děti do tří let.

Vyplněnou přihlášku ke zkoušce, společně s potvrzením od lékaře, že uchazeč netrpí vadou řeči a je schopný práce s dětmi jako chůva, zašlete prosím na e-mail info@jinaskolka.cz.

Termíny zkoušek

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)

Dokumenty

Udělení autorizace pro profesní kvalifikaci
Výpis ze spolkového rejstříku
Přihláška ke zkoušce