V průběhu dne se snažíme střídat činnosti, při kterých si dítě zcela svobodně projevuje svou individualitu a svou osobnost, získává první sociální zkušenosti.

Jednotlivé činnosti v denním režimu jsou poměrně pevné.

Dětem jejich pravidelné dodržování přináší pocit bezpečí, jistoty a pohody.

Časy se mohou v jednotlivých dnech nepatrně lišit, neboť reagujeme na konkrétní individuální možnosti a potřeby dětí.

Každý den bude probíhat zdarma angličtina hrou (v případě zájmu lze doplnit o další cizí jazyk, němčina hrou), třikrát týdně muzikoterapie, výtvarný kroužek a rozvoj technických dovedností pro vaše děti, samozřejmostí je také logopedie a v letních měsících výuka plavání.

Program

6:30 – 8:00 – scházíme se podle počasí venku nebo uvnitř, volná hra, spontánní aktivity dětí

8:00 – 8:15 – ranní kruh, společná aktivita

8:15 – 9:15 – aktivity dle počasí a plánu pečující osoby (pohybové hry, pobyt na zahradě, výtvarné aktivity, hra na hudební nástroje, péče o zvířata, apod.)

9:15 – 9:45 – hygiena, svačina

09:45 – 11:00 – aktivity dle počasí a plánu pečující osoby (pohybové hry, pobyt na zahradě, výtvarné aktivity, hra na hudební nástroje, péče o zvířata, apod.)

11:00 – 11:30 – hygiena, společný oběd

11:30 – 14:00 – odpočinek, četba pohádek, aktivity dle počasí a plánu pečující osoby (pohybové hry, pobyt na zahradě, výtvarné aktivity, hra na hudební nástroje, péče o zvířata, apod.)

14:00 – 14:30 – hygiena, svačina

14:30 – 18:30 – odpolední program, volná hra