V průběhu dne se snažíme střídat činnosti, při kterých si dítě zcela svobodně projevuje svou individualitu a svou osobnost, získává první sociální zkušenosti.

Jednotlivé činnosti v denním režimu jsou poměrně pevné.

Dětem jejich pravidelné dodržování přináší pocit bezpečí, jistoty a pohody.

Časy se mohou v jednotlivých dnech nepatrně lišit, neboť reagujeme na konkrétní individuální možnosti a potřeby dětí.

Každý den bude probíhat zdarma angličtina hrou (v případě zájmu lze doplnit o další cizí jazyk, němčina hrou), třikrát týdně muzikoterapie, výtvarný kroužek a rozvoj technických dovedností pro vaše děti, samozřejmostí je také logopedie a v letních měsících výuka plavání.