Kouzelný klobouček z. s.

Název projektu: Kouzelný klobouček
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008388, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017075
Adresa sídla: Hoděšovice 167, 534 01 Býšť
IČ: 06242464

Výpis ze spolkového rejstříku

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.

Dokumenty

Vnitřní pravidla dětské skupiny Kouzelný klobouček
Plán výchovy a péče v dětské skupině Kouzelný klobouček
Informace o zpracování osobních údajů