V průběhu dne se snažíme střídat činnosti, při kterých si dítě zcela svobodně projevuje svou individualitu a svou osobnost, získává první sociální zkušenosti.

Jednotlivé činnosti v denním režimu jsou poměrně pevné.

Dětem jejich pravidelné dodržování přináší pocit bezpečí, jistoty a pohody.

Časy se mohou v jednotlivých dnech nepatrně lišit, neboť reagujeme na konkrétní individuální možnosti a potřeby dětí.

Každý den bude probíhat zdarma angličtina hrou (v případě zájmu lze doplnit o další cizí jazyk, němčina hrou), třikrát týdně muzikoterapie,výtvarný kroužek a rozvoj technických dovedností pro vaše děti, samozřejmostí je také logopedie a v letních měsících výuka plavání.

Program

7:45 – 9:30 – scházíme se podle počasí venku nebo uvnitř, volná hra, spontánní aktivity dětí

9:30 – 9:45 – ranní kruh, společná aktivita

9:45 – 10:45 – aktivity dle počasí a plánu pečující osoby (pohybové hry, pobyt na zahradě, výtvarné aktivity, hra na hudební nástroje, péče o zvířata, apod.)

10:45 – 11:15 – hygiena, svačina

11:15 – 12:30 – aktivity dle počasí a plánu pečující osoby (pohybové hry, pobyt na zahradě, výtvarné aktivity, hra na hudební nástroje, péče o zvířata, apod.)

12:30 – 13:00 – hygiena, společný oběd

13:00 – 15:30 – odpočinek, četba pohádek, aktivity dle počasí a plánu pečující osoby (pohybové hry, pobyt na zahradě, výtvarné aktivity, hra na hudební nástroje, péče o zvířata, apod.)

15:30 – 16:00 – hygiena, svačina

16:00 – 18:30 – odpolední program, volná hra