Projekty jsou podporovány z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Individuální přístup k dětem – 1 pečující osoba = 6 dětí

Dětské skupiny zajišťují hlídání dětí předškolního věku od dvou do šesti let. Po dohodě lze přijmout i dítě mladší dvou let. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní požadavky vyplývající ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění, a vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny, v platném znění.

Hlavním cílem dětských skupin je předávat dětem dovednosti, které jim nenásilnou hravou formou pomáhají rozvíjet svou fantazii, tvořivost, vnímat barvy, tvary, poznávat různé materiály, svět kolem nás, nové kamarády a vést je k samostatnosti. Pomáháme v navazování nových kamarádských vztahů a začlenění méně adaptabilních dětí do kolektivu.

Naším cílem a úkolem je dětem vytvořit atmosféru plnou pohody, kde se děti cítí dobře a bezpečně a kde najdou nové kamarády, se kterými prožijí spoustu radostných a pěkných chvil při společných hrách. Nabízíme seznámení s novými dovednostmi a informacemi. Důležité je prostředí plné podnětů napomáhající k správnému a rovnoměrnému rozvoji.

Individuální přístup ke každému dítěti, vytváření harmonického a laskavého prostředí je základ. Samozřejmostí je láskyplné uspokojování všech potřeb dětí, poskytovat dětem pocity bezpečí a jistoty, předcházet frustracím.

U dětí rozvíjíme celou jeho osobnost, poskytujeme mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti.

Dbáme na rozvoj jazykových a komunikativních schopností a dovedností.

Dětem napomáháme zvyšovat jejich představivost, slovní zásobu, schopnosti myslet v širších souvislostech a rovněž rozvíjet schopnosti lépe formulovat své myšlenky. Děti se učí nové básničky a písničky, doplněné pohybovými aktivitami.

Pomáháme rozvíjet schopnosti jemné i hrubé motoriky, posilujeme koncentraci pozornosti, paměti a další kreativní činnosti, které jsou přizpůsobeny věku, zájmu a individuálním potřebám každého dítěte.