Barevné knoflíčky z. s.

Název projektu: Barevné knoflíčky
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008508, CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017073
Adresa sídla: Hoděšovice 167, 534 01 Býšť
IČ: 06243401

Výpis ze spolkového rejstříku

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Účelem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku.

Dokumenty

Vnitřní pravidla dětské skupiny Barevné knoflíčky
Plán výchovy a péče v dětské skupině Barevné knoflíčky 
Informace o zpracování osobních údajů