Logopedie je obor speciální pedagogiky, který se věnuje poruchám komunikace (mluvené i psané) a vadám řeči. V současnosti přibývá řečových nedostatečností,a proto je velmi důležité se věnovat řečovému vývoji již u malých dětí a to i v rámci logopedické prevence.

Naše odborná logopedická péče se zabývá diagnostikou a následnou terapií narušené komunikační schopnosti a s tím spojených poruch. Terapie narušené komunikační schopnosti probíhá formou individuální péče a skupinových terapií.

Nabídka skupinové terapie má rozličné zaměření, členění i vzhledem k věkovým kategoriím, a tudíž je vhodná pro všechny děti s narušenou komunikační schopností a také pro děti jako logopedická prevence a příprava na vstup do školy.

Naše logopedická péče zahrnuje

Každodenní individuální logopedickou péči (tj. dopoledne i odpoledne cca 15 minut a jednou za 14 dní individuální konzultaci rodičů s naší paní logopedkou v délce 30 minut). Dále vedení logopedického deníku.

Spolupráce rodičů při logopedické péči je nutná.